DIAGNOSTYKA

W naszym gabinecie wykonujemy różnorodne badania diagnostyczne:

badania diagnostyczne,
badania immunologiczne,
badania autoimmunologiczne,
badania mykologiczne,
badania i testy alergologiczne,
NOWOŚĆ TRUE TEST.

TRUE TEST – pierwszy, gotowy do użycia naskórkowy test płatkowy.
Składa się z dwóch gotowych do użycia plastrów samoprzylepnych zawierających w sumie 47 alergenów (pojedynczych substancji lub mieszanin).
Szybki i wygodny test wykrywający w 75% przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.
True Test to jedyny naskórkowy test płatkowy posiadający akceptację FDA oraz jedyny zgodny z prawem Unii Europejskiej dotyczącym produktów leczniczych.