Dr n. med. Dorota Stołtny

Specjalista Chorób Wewnętrznych


Aktualnie w trakcie odbywania specjalizacji w zakresie diabetologii

Przebieg edukacji i pracy zawodowej:
– Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu- dyplom lekarza, 2006 r.
– Uzyskanie tytułu Specjalisty Chorób Wewnętrznych, 2015 r.
– Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu-uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, 2016 r.
– Obecnie asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
– Starszy asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

Diagnostyka i leczenie w zakresie:
– Cukrzycy 1, 2 , o znanej przyczynie i ciążowej;
– Insulinooporności;
– Zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej;
– Chorób wewnętrznych.